Prosjektoppdateringer

Her finner du de siste oppdateringene fra prosjektetene. 

Siste nytt

17 jan., 2024
Planprogram med forslag til utredningsprogram for vindkraftverk - tilleggsvarsel om utvidelse av plangrensen
15 sep., 2023
Planprogram med forslag til utredningsprogram for vindkraftverk sendt på høring
2023
Melding og utkast til utredningsprogram

22. april 2024 ble meldinger sendt til NVE.

2023
Planlegging kan starte

Kommunen vedtar at oppstart av planlegging kan starte. 

2023
Orientering om planer

I løpet av 2022-2023 orienteres grunneiere, kommunen og øvrige interessenter om planer for Moifjellet vindkraftverk

2022
Økt behov for fornybar kraftproduksjon

Det er et uttrykt behov for mer fornybar kraftproduksjon. Statkraft mener at et Moifjellet vindkraftverk vil ha store fordeler og begynner å vurdere prosjektet på nytt.

2013
Konsesjonsvedtak klaget inn

NVEs konsesjonsvedtak ble påklaget I juli 2012, etter klagebehandling, valgte OED å ikke gi konsesjon til Moi-/Laksesvelafjellet vindkraftverk.

2009
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gir konsesjon

NVE ga konsesjon i desember 2009, inntil 180 MW for 57 turbiner, NVE reduserte til 150 MW, tilsvarende 47-48 turbiner.

2005
Oppstart for «Moi-/Laksesvelafjellet vindkraftverk».

I juni 2005 ble det meldt oppstart for et «Moi-/Laksesvelafjellet vindkraftverk».